خلاصه در باره مرتضا میرآفتابی

مرتضا میر آفتابی در ایران: تهران در خیابانِ مولوی زاده شد و از دهه یِ سی و چهل داستان های خود را منتشر کرد. در دبیرستان بود که نویسنده ی نمایش های رادیویی شد و در کنار آن چند برنامه یِ مستقل مثل "زنان نامدار جهان" و "سلام نیمروز" و دانستنی هایِ علم و تکنولژی" و" سلام بامدادی" هم می نوشت.

آغاز داستان نویسیِ او در مجله ی فردوسی و رادیو ایران بود. در دهه ی پنجاه برای تحصیل به فرانسه رفت و دکترای جامعه شناسی از سوربن پاریس گرفت.

در بازگشت به ایران، مدتی سردبیر نشریه ی پژوهشکده بود- بررسی های فرهنگ و توسعه- حکومت اسلامی این مجله را در مراسمی آتش زد.

                   او در ایران در دانشگاه تهران و دانشکده ی رفاه و توانبخشی و مدرسه عالی تلویزیون، فوق لیسانس جامعه شناسی تدریس می کرد. پس از انقلاب به سبب انتشار رمان چِندر و جامعه شناسیِ مطبوعاتِ پس از انقلاب، او را ممنوع القلم کردند و از دانشگاه اخراج شد.

او در سال 1985 پس از آنکه حکومت اسلامی او را از تدریس و نوشتن و پژوهش بازداشت با همسر و پسرش به آمریکا آمد و در سال 1995 جایره ی حقوق بشر داشیل هامت و لییلیان هیل من  

 به او داده شد.HUMAN RIGHTS WATCH

در امریکا داستانهای او در شیکاگو ریویو منتشر می شد.

او در امریکا به تدریس ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر و تدریس داستان نویسی پرداخت. مدتی ویژه نامه های بزرگانِ ایران را منتشر کرد.

مرتضا میرآفتابی از  زمانی که به امریکا آمد نشریه های گویا و نشریه یِ نوعِ دگر خندیدن  و نشریه ی سیمرغ را منتشر کرده است. نشریه یِ سیمرغ هم اکنون بیست و نُهمین سال خود را می گذراند.

 

 


 

Biography

Morteza Miraftabi is a prominent Persian writer/poet who lives in exile in the United States. He has published numerous volumes of novels, short stories and collection of poems in Iran, some to be subsequently banned and burned in public. Since his arrival in the United States he has continued to publish his works both in Farsi and in English. He has published Simorgh, a monthly literary magazine in Persian for nearly 14 years in the United States as well.

 

Mr. Miraftabi is well known for the research he has done in the field of modern Persian literature. His lectures and commentaries on poets and writers of modern Iran frequently appears on Persian journals and radios. Mr. Miraftabi is a winner and joint winner of a number of literary honors in the United States.

 

Mr. Miraftabi's writings are noted for their sublime messages. The poetic tone of his prose is easily distinguished among other works of Persian novels and short stories. Some of his short stories had appeared in the "Chicago Review" and some like "Death of Michael Clemens" has won praise from readers and critiques for its grim look at the torment of " loneliness" in the modern America.

Source: http://members.tripod.com/simorgh_mag/olddirs/Biography.htm

 


 

 Publications


نعره میکشم
Nareh mekesham        

 

           

امپراطوری مگس ها  

Empratoori-e Magasha

   

ستایش دیوانگی  

In Praise of Madness

   


مجله سیمرغ

Simorgh Magazine

(NO. 121, Year 2008)

   

مجله سیمرغ

Simorgh Magazine

(NO. 127-128, Year 2011)